TiA i Berlin

I slutet av juli var tre representanter för Theory in Action på en världskonferens i Berlin. På konferensen fanns runt 1000 kollegor världen över och det behövdes två universitetsbyggnader för att täcka behovet av föreläsningssalar för alla olika seminarier som skulle hållas.

Vårt seminarium handlade om internetmissbruk och samlade ca 20 intresserade från Sverige, Ryssland, Ukraina, Australien, England, Indien, Italien, Finland och USA. Möjligt att jag missade något land, men det som är uppenbart är att detta ämne engagerar många. Eleonore och Berit pratade mycket om på vilket vis man kan använda TA (transaktionsanalys) i både diagnosticeringsarbetet och behandlingsmetoden. Själv pratade jag en del om klientbeskrivningar och processen i ett klientarbete.

Nu planerar vi för nästa konferens i London. Låter detta intressant så kan vi även göra detta seminarium på svenska i Sverige, det är bara att ta kontakt med oss via vår hemsida www.dataspelsmissbruk.se så kan vi komma överens om detaljerna.

← Se alla inlägg

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss