Från öppen source till falska nyheter!

En del av ”överanvändning av skärmtid” som inte diskuteras särskilt ofta, är den negativa påverkan på demokratin. Det som började med öppenhet och frihet, t.ex. genom Linux och andra öppna kanaler till världen har långsamt urholkats och vi ser att GAAFs (Google, Apple, Amazon och Facebook) makt växer. Lägger vi då till den förföriska charmen i olika typer av dataspel som aktiverar vårt belöningssystem har vi en giftig cocktail som kan vara svår att ta sig ur. Både på individuell nivå har detta påverkan som såklart på en global nivå. Framsidan av internet har även en baksida.

Hur kan vi då påverka den negativa inverkan av ”skärmen”? Förutom att välja vad vi konsumerar och ser på nätet är samtal ansikte mot ansikte är en väg. Och i mina ögon den mest framgångsrika. Genom personliga samtal växer och förändras vi. Vi utmanas och får kontakt med våra känslor, genom meningsfulla och ibland utmanande samtal. När föräldrar har glömt bort hur man talar med sina fåordiga tonåringar, kan utbildning och regelbundna stöd- och nätverksträffar vara en väg framåt.

Hör av er – vi kan ge rådgivning och stöd till föräldrar, anhöriga och dem som sitter för mycket vid skärmen.

Eleonore Lind

21 november 2018

← Se alla inlägg

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss