Behandling

Theory in Action erbjuder ett flertal olika insatser för människor som missbrukar dataspel och för dem som befinner sig i deras omgivning, såsom familjer, skolor och arbetsplatser.

Detta möjliggörs av vår stora och diversifierade kompetens som utgörs av psykoterapeuter, psykologer, professionella spelmissbruksbehandlare, friskvårdskonsulenter, medlare, forskare och erfarna organisationskonsulter.

Vi bygger alltid våra insatser på ett tydligt avtal med klienten/klienterna om vad som ska göras och vilka mål som ska uppnås. Detta avtal ska vara så tydligt att det enkelt kan utvärderas.Om någon part i något skede känner sig missnöjd med avtalet, omförhandlar vi det.

Theory in action erbjuder:

  • Individuella samtal/coachning/psykoterapi
  • Insatser i familjer
  • Gruppterapi
  • Självhjälpsgrupper
  • Nätverksarbete
  • Insatser i skolor
  • Insatser i organisationer
  • Friskvårdsinsatser
  • Konflikthantering
  • Medling

 

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss