Den spelandes omgivning

Särskilt familjen, men även andra i det inre nätverket såsom släktingar, pojk/flick-vänner och andra, kommer vanligen att på olika sätt anpassa sina beteenden till datorspelsmissbrukaren. Detta förhållande kallas allmänt för medberoende (se t.ex. Wikipedia:  Medberoendet  skapar begränsningar i den medberoendes liv som mer eller mindre är till skada. Ju mer medberoendet utvecklas ju svårare får även den spelande individen att ta sig ur sitt missbruk.


Stöd och eller behandling för familjen

Familjen kan vara mer eller mindre hårt drabbad av individens dataspelsmissbruk. Dess behov är mycket varierande beroende på spelarens ålder och   position  i familjen, samt många andra faktorer. Theory in Action har flera medarbetare med mångårig vana av arbete med beroendeproblematik. Vi gör individuella och gruppavtal med familjen och dess medlemmar utifrån deras respektive behov, med tydliga förändringsmål. Dessa kan vara knutna till individ eller knutna till relationer. Vi gör också konfliktlösningar och medlingssamtal, när motsättningarna har blivit stora eller rent av akuta.

Skolor och arbetsplatser

Alltför ofta medför dataspelsmissbruket en nedsättning av klientens funktionsförmåga i den dagliga omgivningen (skola/ arbete) eller en svårighet att ta tag i den sociala situationen med praktikplatser och arbetssökande. Här kan det ibland behövas en mellanhand som hjälper till med kommunikation, medling och konfliktlösning i förhållande till dem som möter klienten i det dagliga livet.

Theory in Action erbjuder också informativa föredrag om dataspelsmissbruk, vilket kan ses som en information till medarbetare och även som en förebyggande åtgärd i utsatta miljöer.

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss