Individuell behandling

Samtal – Coachning – Psykoterapi

När dataspelandet har blivit så omfattande att det är till skada för spelaren och även för omgivningen är detta inte bara ett problem i sig, utan också ett symptom på andra underliggande problem. Spelandet är då vanligen ett sätt att dra sig undan problematik i den yttre verkligheten. Vi erbjuder insatser, alltifrån samtal via individuell coachning till regelrätt psykoterapi för individen, utifrån individuella överenskommelser.

Friskvård

Den individuella behandlingen kan också innefatta friskvårdsinsatser, såsom individuell hälsoprofilsbedömning av diplomerad hälsoprofilsbedömare. Detta kan, om klienten så önskar leda vidare till granskning av kost, sömn och motionsvanor.Utifrån dessa kan avtal upprättas om ett systematiskt arbete för  att nå olika förändringsmål.

Sociala nätverk

De sociala nätverken kan ofta vara skadade eller ensidigt inriktade på andra som spelar dataspel. Ibland behöver klienten hjälp med att skapa eller återskapa sociala nätverk och att handskas med olika sociala problem som kan uppstå i förhållande till omgivningen. När det har uppstått låsningar i förhållande till olika personer eller funktioner kan TiA erbjuda stöd i form av konfliktlösning och medling

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss