Konsultation/handledning

De som önskar konsultation eller handledning kan kontakta oss för vidare information. Konsultationen kan innebära allt från ett kort enskilt samtal till en handledning omfattande några få tillfällen. Det kan också vara stödsamtal inför svåra möten och samtal i viktiga frågor med andra parter.

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss