Eleonore Lind

Medlare, certifierad transaktionsanalytiker

Arbetar på Tillsammans i Samtal med medling, utbildning, handledning, samtalsterapi och coaching. Mellan år 2004 och 2008 var hon ansvarig för utbildning, implementering och metodutveckling av medling vid brott nationellt på Brottsförebyggande rådet i Stockholm.

Sedan våren 2008 sitter hon i styrelsen för European Forum for Restorative Justice med huvudkontor i Belgien. Eleonore arbetar även med grannmedling, skolmedling och medling på arbetsplatsen.

  • Email: eleonore.lind@telia.com
Tillbaka

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss