Theory in Action har både informativa och förebyggande föreläsningar, samt utbildningar som syftar till att fler i sin proffession eller i hemmet kan tillämpa det syn- och arbetssätt vi har och använder när vi möter och behandlar dataspelsmissbruk.

Observera att vi erbjuder utbildnings- och föreläsningskoncept till hela Norden och Europa.


Föreläsningar

 1. Frukostmöte: 30 min, en kort introduktion och sammanfattning om vad dataspelsmissbruk är, vilka vi är och vad vi erbjuder.

 2. Föreläsning: 40-60 min, grundskolan-elever. En informativ och förebyggande föreläsning som läggs upp utifrån behov och skräddarsys efter önskemål och dialog.

3. Föreläsning: 90 min, föräldrar till elever i grundskola och gymnasium. Information om dataspelsmissbruk, ”ta ner det på jorden”. Möjlighet för föräldrarnas frågor att komma fram.

4. Föreläsning: 90 min, gymnasieskolan, elever. En föreläsning om balans i tillvaron och vad man kan göra för en kompis som har problematiken. Även denna föreläsning läggs upp efter dialog med beställaren.

5. Workshop: 90 min, kontraktsarbete, företrädelsevis gymnasium – föräldrar och elever. Riktat till de som vill ha hjälp med att komma till en överenskommelse för att få hemsituationen att fungera. Här jobbar vi med som kört fast och vill komma vidare, ”från ord till handling” under handledning av oss.

Dessa föreläsningar är informativa, förebyggande och för korta för att vara mer än ett inspirationsinslag. Därför arrangerar vi även utbildningar som syftar till att exempelvis personal på skolan behärskar problematiken och kan jobba kontinuerligt med den på plats.

 

Utbildning

A. Grundkurs: 3 tim (halvdag). Riktar sig till lärare, kuratorer, socialarbetare, HR-personal, allmänheten etc. Här definierar vi dataspelsmissbruk och dataspelsmissbrukaren.

 

B. Utbildning: 6 tim (heldag). Riktar sig främst till de som gått A-kursen. En kort repetition för att sedan gå vidare med utredning och tillämpning.

 

C. Utbildning: 6 tim (heldag). Riktar sig främst till de som gått B-utbildningen. En kort repetition för att sedan gå vidare med analys och kontraktsprocesser.

 

D. Utbildning: 6 tim (heldag). Riktar sig främst till de som gått C-utbildningen. En kort repetition för att sedan gå vidare med vad som driver på en datorspelare och vad som hämmar. Vad flyr datorspelsmissbrukaren ifrån? Hur når vi fram?

 

E. Utbildning: 12 tim (två sammanhängande dagar). Riktar sig främst till de som gått A-D utbildningarna. Denna kurs, tillsammans med en 101-kurs i Transaktions Analys ger också en grund för de som har för avsikt att ytterligare fortbilda sig.  Här får deltagarna möjlighet att fördjupa sig ännu mer i problematiken och med hjälp av praktiska övningar komma vidare i hur man tillämpar kunskapen i sitt arbete.

 

F. 101-kurs: 12 tim (två sammanhängande dagar). Grundkurs i Transaktions Analys

 

G. Träningsgrupp: för de som vill fördjupa sig inom teori, praktik och träning gällande arbete med dataspelsmissbrukare.

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss