Spår 3: Arbete och skola

Kommer ofta för sent. Eftersom man anser sig ha viktigare saker att göra än att på ett relevant och oproblematiskt sätt förhålla sig till omgivningen, blir mitt eget liv viktigare än andras. Det är inget problem för personen att komma för sent, eftersom man inte tar hänsyn till andra på ett sådant sätt att relationen är likvärdig ens egen.

Frånvaro är ett naturligt beteende eftersom personen har viktigare saker att göra än att gå till arbetet eller skolan. Också viktigare än att träffa familjen, vänner eller andra personer. Tanken på att vara frånvarande, eller missa något finns oftast inte ens närvarande hos den det gäller, utan är mer en effekt av personens dataspelande.

Misskötta läxor eller arbetsuppgifter. Precis på samma sätt som frånvaro som behandlats ovan, har personen viktigare saker att göra. Det finns för personen mer väsentliga saker att göra, såsom att spela sina dataspel.

Det finns forskning som visar att mer än 2 timmars dataspel per dag är en överkonsumtion och kan, om det är rätt/fel person som spelar, leda till beroende. Man brukar dessutom säga att mer än 2 timmars spel om dagen är riskabelt för de sociala relationerna. Det är lätt att missa kamrater, eller få svagare relationer på den sociala nivån.

Om andra aktiviteter finns, är dessa oftast också ensamaktiviteter. Om en person som gärna ägnar sig åt dataspel i den omfattning att det finns anledning att börja tänka i termer av missbruk eller beroende, skall man också räkna in andra aktiviteter som personen aktiverar sig med för att få en mer rättvis bild. Argument som man ofta hör är att man gör minsann så mycket annat också, så risken att bli beroende är minimal.

Deras liv ser inte ut att ha en riktning, saknar mål. Man är så helt inne i spelandet att det som finns utanför inte ens finns närvarande. Det utanförliggande är för tillfället effektivt bortträngt. Det är stiltje. Man bara guppar på plats. Det finns varken riktning eller tydliga målsättningar.

Misslyckas med det mesta de gör. Att spela dataspel är i sig ett ständigt misslyckande, även om spelaren upplever det på annat sätt. Man kan gå vidare till andra nivåer eller andra världar, men kan aldrig vinna och konstatera att man är framme och kan avsluta. Hur man än spelar och när man än spelar, spelar ingen roll.  Man kan aldrig vinna över ett sådant spel. Spelen är konstruerade på detta viset. Därför finns det i sakens natur aldrig någon som lyckas fullt ut och därmed avsluta ”ärendet”.

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss