Spår 1: Biologiskt/Fysiskt

Sömnrubbningar. Man vet att de som spelar, inte bara spelar under dagens ljusa timmar. Inte heller spelar man endast med personer som finns i den egna tidszonen. Att spela vissa dataspel innebär att man är uppkopplad till personer som bor på andra sidan jordklotet, och då kan vem som helst förstå att någon av spelarna måste spela under natten

Ätstörningar. Att de som spelar på det sätt att det redan är ett beroende skapat någon form av ätstörningar är inte svårt att föreställa sig. Man hinner helt enkelt inte att laga mat eller äta. Framför allt inte näringsriktig mat. Om det blir mat blir det oftast snabbmat av något slag. Inte heller regelbundenheten i ätandet finns kvar.

Vätskebrist. Precis som regelbundna matvanor, missar spelaren regelbundna eller tillräckliga vätskeintag. Många dricker viss vätska, främst Coca Cola och olika energidrycker. Man skapar näringsbrist och tror att man har fått i sig tillräckligt med vätska.

Övervikt/undervikt. Genom det ofta allt för stora och felaktiga matintag och intag av drycker och dess sammansättning skapas ofta en övervikt av de som spelar mycket. Mat och dryck är grunden till en lagom vikt. Till detta kommer bristen av motion.

Somatik. Vi vet att snabbmat och de drycker som nämnts ovan skapar sjukdomar. Oftast olika former av näringsbrist och för höga glucosvärden, samt alla andra sjukdomar som skapas vid allt för stillasittande arbete eller aktivitet. Det säger ju sig själv att när man sitter, ibland ligger, så många timmar som detta handlar om leder det till sjukdomar. Till detta kommer att man sällan är ute i friska luften. Bristsjukdomar är inte ovanliga.

Dataspelsmissbruk föreligger när man skadar sig själv, andra och/eller sina relationer med överdrivet dataspelande

Kontakta oss